The Commissar

Rated NR 110 minutes 1967

Film Credits

Director: Alexander Askoldov

Writer: Vasily Grossman and Alexander Askoldov

Cast: Nonna Mordyukova, Rolan Bykov, Raisa Nedashkovskaya, Vasili Shukshin, Lyudmila Volynskaya, Lyuba Kats, Pavlik Levin, Dima Kleyman, Marta Bratkova, Igor Fishman, Sergei Nikonenko, Otar Koberidze, L. Reutov and Viktor Shakhov

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Commissar