Late Autumn

Rated NR 128 minutes 1960

A Japanese widow (Setsuko Hara) needs to marry off her daughter, but some of the potential suitors are more interested in her.

Film Credits

Director: YasujirĂ´ Ozu

Producer: Shizuo Yamanouchi

Cast: Setsuko Hara, Yoko Tsukasa, Mariko Okada, Keiji Sada, Miyuki Kuwano, Shinichiro Mikami, Shin Saburi, Chishu Ryu, Nobuo Nakamura, Kuniko Miyake, Sadako Sawamura, Ryuji Kita, Fumio Watanabe, Ayako Senno, Yuriko Tashiro, Fujio Suga, Toyoko Takahashi and Mutsuko Sakura

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Late Autumn

Add a review

Rating

Select a star to rate.